A message from our Chief Product Officer

appear.in bytter navn til Whereby

Nytt navn, samme enkle videomøter! Fra og med i dag vil norske brukere av appear.in sendes til vårt nye domene whereby.com. Møter som er satt opp med appear.in linker vil fortsatt fungere som vanlig.

For english speakers: see summary at the bottom.

Siden starten har vi i Whereby (tidligere appear.in) hatt en visjon om å fjerne all friksjon fra videomøter. I 2018 brukte mer enn 10 millioner unike brukere over hele verden oss til å ha 58 millioner videomøter! Vi har brukere over hele verden, og innspill fra brukerne våre er det som har gjort tjenesten til det den er i dag. Hver dag snakker vi med kunder som utforsker nytt territorium når det gjelder nye måter å samarbeide på. Vi tror fremtidens arbeidsliv kommer til å bli mye mer fleksibelt, og at man kan bo og jobbe der man ønsker, uavhengig av om arbeidsplassen er der.

Visjonen vår er å hjelpe folk med å bygge suksessfulle bedrifter og leve gode liv hvor som helst, ved å levere en tjeneste som lar folk samarbeide produktivt uansett hvor de er. 

I dag endrer vi navnet og domenet vårt til å underbygge denne visjonen. Whereby betyr “hvorved” som i metoden eller middelet noe blir gjort med. Det består også av de to ordene “where” som betyr hvor og indikerer lokasjon, og “by” som kan bety “ved / ved siden av” og indikerer nærhet. Vi ønsker å være et verktøy som kan bidra til å bringe folk sammen uavhengig av hvor de befinner seg.

Hvorfor bytter vi navn nå? 

Å finne nytt navn har vært en lang prosess, som vi startet i april. Siden 2016 har vi hatt en rettssak gående ang. bruk av betegnelsen “appear”. Tingretten dømte i vår favør, men motparten anket saken og dessverre kom lagmannsretten til motsatt konklusjon, og har gitt oss forbud mot å bruke betegnelser som inkluderer “appear” videre i Norge. Vi anket saken til Høyesterett, men de har kun tatt inn anken på et punkt som omhandler overføring av et utenlandsk domene som brukes til å levere en global tjeneste. Vi har ikke lyktes med å komme til enighet med motparten gjennom forhandlinger, og har derfor blitt nødt til å rulle ut det nye navnet og domenet for norske brukere tidligere enn vi skulle ønske. 

Tidspunktet for et navnebytte er heldigvis godt! appear.in var et navn som ble valgt den første sommeren da tre studenter laget den første prototypen av appear.in som et sommerprosjekt. Vi ønsket å kommunisere hvordan vi var annerledes enn andre videotjenester, og fokuserte da på at man møttes i rom (“appear together in a room”). Navnet har fungert bra, men det har også hatt mange utfordringer, blant annet at det var en link, at det er vanskelig å si muntlig, og at vi har skrevet det med liten “a”. Det har også vist seg at brukerne våre anvender navnet på ulike måter. 

Nå fokuserer vi alle kreftene våre på å vokse videre og bygge den enkleste og beste tjenesten for samarbeid over video! 

Hva skjer nå? 

Whereby vil erstatte appear.in som navn på tjenesten for alle brukere i hele verden, men på grunn av dommen har vi blitt nødt til å slutte å la appear.in-domenet være tilgjengelig for norske brukere tidligere enn vi skulle ønske. Dette beklager vi på det sterkeste! Brukere utenfor Norge vil inntil videre bruke appear.in, og vil bli byttet over til Whereby i løpet av august. 

  • Dine rom i appear.in har fått en ny link på whereby.com med samme romnavn (appear.in/ola-nordmann er nå blitt whereby.com/ola-nordmann). 
  • Alle i Norge som trykker på en appear.in-link til rommet ditt, vil bli automatisk sendt til den nye whereby.com linken. 
  • Brukere i utlandet kan fortsatt bruke appear.in-linker for å gå til rommet ditt, og du vil møte dem selv om du går inn via en whereby.com link. 
  • Når du inviterer folk til møter fra nå av, må du bruke whereby.com linken din. 
  • Du kan logge inn på whereby.com med samme epost som på appear.in, og vil da se en oversikt over rommene dine. 

Vi har prøvd å designe overgangen slik at den ikke vil gå ut over møter som er planlagt. Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp, ikke nøl med å ta kontakt med vårt support team på. 

Veien videre

Nytt navn og nytt domene er bare begynnelsen! I løpet av høsten kommer vi til å lansere flere oppdateringer som gjør Whereby ennå bedre og muliggjør nye måter å samarbeide på. Vi kommer også til å oppgradere den visuelle profilen vår. Disse endringene kommer til å bli rullet ut gradvis, og som alltid ønsker vi oss tilbakemeldinger og ideer fra brukerne våre. 

- Ingrid Ødegaard, Co-founder

English Summary

We’re changing our name from appear.in to Whereby! We’re initially starting off with this change for Norwegian users as of today, but next month, all users will be redirected to our new domain, whereby.com. Meetings set up with appear.in links will still work as usual during our rebrand process.

We started searching for new names all the way back in April, and initially we had planned to change our name in the coming months. However, this has been pushed up due to a trademark dispute that we’ve had since 2016. The outcome of this dispute has resulted in ceasing the use of the appear.in name in Norway, so our initial changes are being rolled out now for our Norwegian users.

Here’s how our rebrand process will work:

Your rooms in appear.in will have a new room link on whereby.com

Anyone in Norway who clicks an appear.in link to your room, will be sent to your new whereby.com link

Users outside Norway can still use appear.in links to go to your room, and you will meet them inside the room even if you are using your new whereby.com link

When you invite people to meetings from now on, you should use your new whereby.com room link

You can log in on whereby.com with the same email as on appear.in, and will then see a list of your rooms

If you have any questions or concerns on the transition to our new name don’t hesitate to reach out to our support team at support@whereby.com.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us